50/50-principen i intervjuer

Jag har märkt att det blir bäst när jag har 50 % STRUKTUR och 50 % OSTRUKTUR i mina poddintervjuer 🎙, 50/50-principen. Jag måste balansera mellan en röd tråd och ett öppet sinne.

Med struktur menar jag att jag tänkt igenom vad jag vill med intervjun, läst på, kommer förberedd och genomför intervjun på rätt sätt.

Med ostruktur menar jag att vara öppen för vad gästen säger, låta något oväntat ta plats, ta vara på det moment som kan uppstå och inte döda samtalet med att byta ämne eller avbryta.

Jag tror 50/50-principen gäller för alla typer av möten mellan människor som blir bra. Vad tror du?